top of page

KONCERTY 24. ROČNÍKU

„Návrat fenomenálních Benátčanů"

19.30

13. 10. 2015

Dvořákova síň Rudolfina,

Václav Hudeček a skvělý italský komorní orchestr Interpreti Veneziani

„Mozart a jeho pražští přátelé“

19.30

20. 11. 2015 

Sál Pražské konzervatoře

Václav Hudeček – housle, Jana Hrochová – mezzosoprán,

Karel Košárek – klavír,

Český komorní orchestr, umělecká vedoucí Jana Vlachová     

„Vánoční setkání“

19.30

22.12. 2015 

Velký sál Paláce Žofín

Gabriela Beňačková – soprán, Václav Hudeček – housle,

Barocco sempre giovane, Kühnův dětský sbor,

Jiří Chvála - sbormistr a dirigent, Jan Kalfus – varhany

„Cherchez la femme“, špičkové české hudebnice 

19.30

19.1. 2016

Sál Pražské konzervatoř

Petra Alvarez – soprán,

Eliška Kukalová, Václav Hudeček – housle,

Ludmila Peterková – klarinet,

Katěřina Englichová – harfa,

Jitka Čechová – klavír

„Večer s Paganinim“  

19.30

16. 2. 2016

Sál Pražské konzervatoře

Václav Hudeček, Jan Mráček, Jiří Vodička - housle,

Lukáš Klánský - klavír, Patrick Vacík – kytara,

Martin Kot - akordeon

„Od notiček k notám“  

19.30

22. 3. 2016

Sál Pražské konzervatoře

Václav Hudeček, Johanka Kubánková,

aktuální vítěz IV.  ročníku houslové soutěže PhDr. Josefa Micky – housle,

Jan Čmejla, Iva Raková – klavír,

Kalabis Quintet

(Zuzana Bandůrová – flétna, Jarmila Vávrová – hoboj,

Nela Durníková – klarinet,

Denisa Beňovská – fagot, Adéla Triebniková – lesní roh)

Swing jarní Prahy

19.30

26. 4. 2016

Velký sál Paláce Žofín

bottom of page