top of page

O festivalu

Cyklus Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté představuje jeden z nejdelších festivalů komorní hudby, které jsou pořádané na území hlavního města Prahy. Jeho uměleckým garantem a zakladatelem je významný český virtuóz, legenda české houslové školy, žák Davida Oistracha, Václav Hudeček, který si již 30 let na své koncerty zve nejen renomované hudebníky,
ale zejména dává prostor mladým talentům, což podtrhuje ojedinělost této přehlídky

v pražském kulturním kontextu.

 

Na počátku své hudební kariéry zde v minulosti dostaly příležitost osobnosti jako je například renomovaná mezzosopranistka Dagmar Pecková působící na předních evropských scénách, violoncellista Jiří Bárta či hornista Radek Baborák, mezi jehož působiště patří Berlínská či Mnichovská filharmonie. V rámci uplynulých ročníků Václav Hudeček představil mimo jiné talentované klavíristy Jaroslavu Pěchočovou a Lukáše Klánského, první dámy české harfy Kateřinu Englichovou a Janu Bouškovou, držitelky prestižních zahraničních ocenění, nebo mladé houslisty Josefa Špačka, Jana Mráčka a Petra Matějáka

 

Od roku 2013 festival s velice kladnými ohlasy diváků rozvíjí spolupráci s Pražskou konzervatoří. Nejtalentovanější studenti ve spojení s renomovanými umělci dostávají příležitost k vystoupení před vyprodanými sály.

 

V rámci zahájení 21. ročníku se uskutečnil velice úspěšný český debut virtuozního italského orchestru Interpreti Veneziani.

 

Koná se tradičně pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR,  předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, starosty Městské části Praha 1, ministra kultury a primátora hl. města Prahy.


Nejdůležitějším posláním je podpora mladých začínajících umělců formou vytváření příležitosti pro jejich koncertní vystoupení
ve významných koncertních centrech pražské metropole a rovněž pro kontakt a spolupráci s již renomovanými osobnostmi české hudební scény.

 

Svátky hudby si dále kladou za cíl obohatit a zatraktivnit kulturní nabídku metropole o kvalitní přehlídku v oblasti komorní hudby
za účasti renomovaných umělců z České republiky i zahraničí. Idea Svátků hudby se úspěšně šíří i do dalších měst ČR, jako například do Litoměřic, Lovosic, Roudnice, Třebíče ad.

Václav Hudeček
zakladatel a umělecký ředitel cyklu

Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970
až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl žákem tohoto velkého Mistra. Zároveň absolvoval studium na pražské Akademii múzických umění ve třídě prof. Václava Snítila.

Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nej- prestižnějších pódiích (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera),
s nejlepšími světovými orchestry (Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra,
NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní filharmonie a další), jakož i na světových festivalech (Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinky). K odkazu Davida Oistracha a dalších velikánů ruské houslové školy se stále hlásí. A tak cílevědomě spolupracuje i dnes s nositeli tradic Oistracha, Kogana a Sitkovetského, jak dokazují jejich společné nahrávky.

1Y3A1048.JPG
foto Radovan Šubín

Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry spojující technickou suverenitu s vervně tvořeným

a emocionálně bohatým tónem a s radostí, kterou dovede nezaměnitelným způsobem přenášet do publika, okouzluje obecenstvo
bez rozdílu věku. Jeho nahrávka Vivaldiho Le quattro stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 1992 stále nejúspěšnější produkcí v České republice a interpret za ni získal zlatou a v roce 1997 platinovou desku. Rovněž za další svoje nahrávky obdržel interpret zlaté desky. Václav Hudeček se nevěnuje jen kompozicím starých mistrů, ale rozšiřuje své repertoárové spektrum o díla XX. století (Janáček, Prokofjev) a skladby soudobých českých autorů (Kymlička, Fišer, Mácha).

 

Systematicky se stará o pomoc nastupující české interpretační generaci, a to jak každoročním pořádáním letních houslových kurzů
v Luhačovicích, tak představováním těch nejlepších jako hostů na svých koncertech v rámci tradičních vánočních turné nebo
na festivalu Svátky hudby v Praze, Litoměřické svátky hudby ad.

 

V roce 2007 u příležitosti státního svátku 28. října udělil prezident republiky Václav Klaus V. Hudečkovi vysoké státní vyznamenání
„Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění“. V říjnu 2012 převzal z rukou primátora stříbrnou medaili hlavního města Prahy jako zvláštní projev úcty a ocenění uměleckého přínosu a zásluh o rozvoj pražské kulturní scény. V roce 2015 mu italský prezident udělil prestižní státní vyznamenání Rytířský řád italské hvězdy. V r. 2018 získal Cenu českého střediska Mezinárodní hudební rady UNESCO České hudební rady za dlouhodobou úspěšnou umělecko-pedagogickou podporu nejmladší generace českých umělců.
V červnu 2022 byla V. Hudečkovi u příležitosti životního jubilea udělena medaile Ministerstva kultury ČR za šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí „Artis Bohemiae Amicis“ a z rukou primátora obdržel Čestné občanství hlavního města Prahy.

bottom of page