top of page

KONCERTY 25. ROČNÍKU

Slavnostní zahájení 25. ročníku

19.30

18. 10. 2016​Dvořákova síň Rudolfina,

Václav Hudeček, Pavla Tesařová – housle,

Ivo Kahánek – klavír,

Simona Houda Šaturová- soprán,

Symfonický orchestr Českého rozhlasu,

dirigent Tomáš Brauner

„Setkání s Amadeem“ a další překvapení…

19.30

29. 11. 2016 

Sál Pražské konzervatoře

Miroslav Sekera  - klavír,

Václav Hudeček a Antonín Čonka – housle,

Petr Nouzovský - violoncello,

Kristina Fialová - viola,

Barocco sempre giovane

„Vánoční setkání“

19.30

20.12. 2016 

Velký sál Paláce Žofín

Václav Hudeček - housle,

Nikola Uramová a Kristýna Kůstková – soprán,

Praga Camerata, umělecký vedoucí Pavel Hůla,

Kühnův dětský sbor, Jan Kalfus – klavír,

sbormistr Světlana Tvrzická

„Mládí vs. empirie“

19.30

17.1. 2017 

Sál Pražské konzervatoř

Václav Hudeček, Petr Zdvihal – housle,

Jan Simon, Robert Bílý, Filip Martinka - klavír,

Heroldovo kvarteto

„Klasika v 21. století“

19.30

21.2. 2017

Sál Pražské konzervatoře

Václav Hudeček – housle,

Jitka Hosprová – viola,

Vilém Veverka – hoboj,

Eva Garajová - mezzosoprán,

Musica Lucis Praga

„Večer přátel“

19.30

21.3. 2017 

Sál Pražské konzervatoře

Václav Hudeček – housle,

Lobkowicz trio

(Jan Mráček – housle, Ivan Vokáč- violoncello,

Lukáš Klánský – klavír)

Závěrečný koncert 25. ročníku

19.30

11.4. 2017

Velký sál Paláce Žofín

Václav Hudeček - housle,

Radek Baborák - lesní roh, umělecký vedoucí,

Baborak Ensemble a hosté

bottom of page